• דדה גבעתיים
  • דדה ראשון לציון
  • בית ח'צפורי בת ים
  • דדה בת ים